หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > Food stored in plant” Science Lab
Food stored in plant” Science Lab

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-09-09 11:11:42

"Food stored in plant”  Science Lab            

การทดลองการสร้างและสะสมอาหารในพืช โดยใช้สารละลายไอโอดีน ขั้นตอนการทดลองจะเริ่มจากการทดสอบสมบัติของไอโอดีน ซึ่งเมื่อสารละลายไอโอดีนเจอ แป้ง จะเปลี่ยนสีเป็นน้ำเงินเข้ม ในกิจกรรมนี้เด็กๆ ได้เก็บใบไม้นำมาสกัดคลอโรฟิลล์ออกโดยใช้สารละลายเอทิลแอลกอฮอล์ เมื่อนำใบที่สกัดคลอโรฟิลล์แล้วมาหยดสารละลายไอโอดีนผลปรากฎสีน้ำเงินเข้มที่ใบ แสดงให้เห็นว่า พืชสร้างอาหารที่ใบและเก็บอาหารไว้ในรูปของแป้ง             

กิจกรรมการเรียนรู้ดำเนินการจัดโดยอาจารย์ณฐพล อยู่เป็นสุข (อ.กอล์ฟ) จากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เด็กๆ ตื่นเต้นสุดๆ กับการได้ใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และเผชิญกับไฟในการทดลองวิทยาศาสตร์ครั้งแรก ได้ทั้งความรู้และประสบการณ์แบบนี้ ชื่นใจ ทั้งนักเรียนและอาจารย์เลย