หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > อาจารย์อรัญ สัมดี
อาจารย์อรัญ สัมดี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-05-29 22:56:22

อาจารย์อรัญ  สัมดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เล่าเรื่องราวถึงความหลังตั้งแต่มาอยู่ที่สวนสุนันทาถึงปัจจุบัน (34 ปีที่ผ่านมา ตอนที่ 1)