หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > ″เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”
″เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-14 14:59:50

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พิธีมอบรางวัลเด็กดีมีน้ำใจ  การไหว้สวยและนักเรียนทำชื่อเสียงให้กับนักเรียนในงานวันเด็กแห้งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบ คำขวัญวันเด็ก ปี 2562 ″เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”