หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > อวยพรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ​2562​
อวยพรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ​2562​

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-14 15:00:11

รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

กล่าวให้พรเนื่องในวันปีใหม่ 2562 แด่นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯและให้พรกับคณาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วย