หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-07-29 10:43:35

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา น้อมถวายพระพรชัยเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญ