หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > "ลดการบ้านช่วยได้จริงหรือ"
"ลดการบ้านช่วยได้จริงหรือ"

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-27 09:21:02

รายการทันข่าวเช้า ช่อง Mono29 สัมภาษณ์ รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยายาลัยราชภัสวนสุนันทา            พร้อมทั้งสัมภาษณ์นักเรียนในหัวข้อ "ลดการบ้านช่วยได้จริงหรือ" และเยี่ยมชมการเรียนการสอนในชั้นเรียน  ออกอากาศเมื่อวันที่ 25 มกราคม2561