หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > Online " Scientific Method "
Online " Scientific Method "

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-07-22 13:39:54

การเรียนการสอน Online " Scientific Method " วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย อาจารย์ณฐพล  อยู่เป็นสุข(อ.กอล์ฟ) ได้รับการสนับสนุนโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา