หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > การขับร้องเพลงจีน เถียน มี มี่
การขับร้องเพลงจีน เถียน มี มี่

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-09-13 08:39:31

บรรยากาศการขับร้องเพลงจีน เถียน มี มี่  ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรียนวิชาดนตรีในเครื่องดนตรีที่ชอบ และภาษาจีนเถียน มี มี่  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความสนุกสนานเพลิดเพลินกับการทำคลิปวีดีโอด้วยแอปพลิเคชัน ที่นักเรียนถนัด จึงเป็นการเรียนรู้ที่ในยุคปัจจุบัน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์สุภารณี สาระสา(อ.แอ๋ม)  อาจารย์สมจิตร ศรีพนาสณฑ์ (อ.ปู) และอาจารย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์ #เรารักสวนสุนันทา #ครอบครัวสาธิตสวนสุนันทา #กิจกรรมดีๆที่สาธิตสวนสุนันทา #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา