หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าววิชาการ > ประกาศรายชื่อผลคัดเลือกและรับมอบตัว ป.1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อผลคัดเลือกและรับมอบตัว ป.1 ปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-10-12 11:36:19

ประกาศรายชื่อผลคัดเลือกและรับมอบตัวนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2566
.pdf

ประกาศ ผลการคัดเลือกและรับมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565.pdf