หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าววิชาการ > รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบเพิ่มเติม)
รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบเพิ่มเติม)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-12-13 19:58:48

รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบเพิ่มเติม) วันที่ 3 มกราคม ถึง 3 มีนาคม 2566

ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม ถึง 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. - 15.00 น.  (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องสำนักงาน ชั้น 1 โรงเรียนสาธิต 

link ใบสมัคร  http://primary.sd.ssru.ac.th/useruploads/files/20220804/c46c8ad8c51769fe8bdcc07b102b2d128b624eb4.pdf      

การประเมินวัดความพร้อมและสัมภาษณ์   วันเสาร์ที่  11  มีนาคม 2566  เวลา 09.00-12.00 น.

 **ประกาศผลคัดเลือกและรับเอกสารมอบตัววันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ทาง primary.sd.ssru.ac.th และ Facebook        

  **รับเอกสารมาอบตัว วันที่ 16-17 มีนาคม 2566  มอบตัวนักเรียน วันที่ 23-24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-15.00 น.                          โทร. 02 - 160 - 1109 ต่อ 101  (ไม่ต้องนำนักเรียนมา)