หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติ ให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 27 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มอบเกี ...
2022-04-27 19:16:57
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ลงสมัครสอบ HSK ครั้งที่ 122
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ลงสมัครสอบ HSK ครั้งที่ 122 ณ วันที่ 26 มีนาคม 2565 มีนักเรียนประถ ...
2022-04-26 19:40:17
แจ้งการรับสิทธิ์ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โปรดทราบ นักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แจ้งการรับสิทธ ...
2022-04-22 20:54:08
ประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ ในรายการ Annual Children's Painting Competition ในหัวข้อ " My dream story
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565 มูลนิธิ APHW ประเทศญี่ปุ่น ได้มอบรางวัลการแข่งขันประกวดวาดภาพระดับนานาชาต ...
2022-04-19 20:09:17
การแข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
สมาชิกภาพสหภาพ IMC ประจำประเทศไทย ผู้ดำเนินการ โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์ ประเทศไทย ( TMC- Thailand Ma ...
2022-04-01 19:12:25
On March 30, 2022, Associate Professor Dr. Ruedech Kerdwichai,
วันที่ 30 มีนาคม 2565   รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนั ...
2022-03-30 20:57:59
น้องเจ้าคุณ เด็กชายชมน์ปภพ เตชะอาภรณ์กุล ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
น้องเจ้าคุณ เด็กชายชมน์ปภพ เตชะอาภรณ์กุล ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส ...
2022-03-30 20:49:19
Hong Kong Visual Arts Education Festivals 2021 International and Local Student Mail Art Competition
รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและผู้บริหาร อาจารย์ร่ว ...
2022-03-07 07:12:41
We Are All Connected
คณะผู้บริหาร  อาจารย์และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมยินดีกับนักเรี ...
2022-03-04 20:55:57
Annual Children's Painting Competition หัวข้อ My Dream Story จัดโดย ( APHW ) ประเทศญี่ปุ่น
รายการ Annual Children's Painting Competition หัวข้อ My Dream Story  จัดโดย ( APHW ) ประเทศ ...
2022-02-25 10:44:00
ข่าวย้อนหลัง