หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > Bangkok giants taekwondo open 2023
Bangkok giants taekwondo open 2023

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-28 11:30:00

ขอแสดงความยินดี  นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดประสบการณ์การแข่งขันด้านกีฬา

เปิดประสบการณ์ใหม่ ด้านกีฬา  Bangkok giants  taekwondo open 2023    ประเภท ท่าร่ายรำพุมเช่ หญิงเดี่ยว   อายุ 9-10 ปี สังกัดทีม P.E.Tkd      

เด็กญิงชนัฐกานต์  ลีละขจรเกียรติ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  รับรางวัลเหรียญทองแดง