หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประเมินมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ก่อนเปิดภาคเรียน
ประเมินมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ก่อนเปิดภาคเรียน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-06-30 09:50:29

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารโรงเรียนให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ก่อนเปิดภาคเรียน ซึ่งนำโดยนายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตดุสิต ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ ทหาร ผลการตรวจประเมินฯของคณะกรรมการฯ พึงพอใจในมาตรการของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในทุกด้านและทุกมาตรการ