หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-03-02 13:02:40

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ โดยอาจารย์พิชัย นิยมธรรม ได้นำผลงานนักเรียนที่ดีเด่นจากภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ได้นำเสนอผลงานศิลปะ ในโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านเครือข่ายครูรางวัลมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในงาน นิทรรศการศิลปะออนไลน์ " ศิลป์สร้างสุข " ส่งกำลังใจ สู้ภัยโควิด สนับสนุนงบประมาณ โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ( กสศ.) ผ่านมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา ( IRES) ระหว่างวันที่ 27 พ.ค. - 30 มิ.ย. 63 ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จนประสบความสำเร็จ