หน้าหลัก > ข่าว > ประมวลภาพกิจกรรม > His Majesty the King Kathibesorn Maha Bhumibol
His Majesty the King Kathibesorn Maha Bhumibol

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-10-12 16:54:00

คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลาการ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาประชุมพร้อมกัน น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร " พ่อคือภูมิพลังของแผ่นดิน พ่อคือถิ่นที่อาศัย พ่อคือลมหายใจ พ่อคือผู้ให้ไม่ทวงคืน " ปิยโสภณ