หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะจารย์ บุคลาการ ประจำเดือตุลาคม
การประชุมคณะจารย์ บุคลาการ ประจำเดือตุลาคม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-10-21 17:57:15

ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุมคณะจารย์ บุคลาการ ประจำเดือตุลาคมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา