หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูจากท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย
เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูจากท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-04-28 10:53:38

วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2566 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้แก่

- ด.ช.ภาสวินท์ ศิริพิชญ์ตระกูล ศิลปินตัวน้อยรางวัลชนะเลิศ  รุ่นอายุ 6 - 8 ปี

- ด.ญ.ชุติมา  แก่นธรรม ศิลปินตัวน้อยรางวัลชนะเลิศ  รุ่นอายุ 6 - 8 ปี

- ด.ญ.ชัชญานิช วรบุตร ศิลปินตัวน้อยรางวัลชนะเลิศ  รุ่นอายุ 9 - 10 ปี

- ด.ญ.ธัญรดี พึ่งสุจริต ศิลปินตัวน้อยรางวัลชนะเลิศ  รุ่นอายุ 9 - 10 ปี

- ด.ญ.ชนัฐกานต์ ลีละขจรเกียรติ ศิลปินตัวน้อยรางวัลชนะเลิศ  รุ่นอายุ 9 - 10 

                  เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูจากท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีอาจารย์พิชัย นิยมธรรม เป็นผู้ฝึกสอน  และได้รับแรงสนับสนุนจากท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา