หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > Inter national Taekwondo Academy
Inter national Taekwondo Academy

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-10-11 13:49:01

ศิลปะการต่อสู้ มุ่งมั่นไม่ท้อถอยต่อทุกเหตุการณ์ มีการตัดสินใจอย่างระมัดระวัง วันเสาร์ ที่  10 ตุลาคม 2563  นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด ดีเอ็มจี เทควันโด โอเพ่นครั้งที่  2 จากรายการ  Inter national  Taekwondo Academy  ณ  ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์

1. เด็กชายเตชินต์ ธัญรนนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ในประเภท ยุวชนชาย 9-10 ปี  รุ่น G.น้ำหนัก 39 กก ขึ้นไป (ประเภทต่อสู้) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

2. เด็กชายศิริปกรณ์ ศิริธนะวุฒิชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2  ในประเภท ยุวชนชาย 9-10 ปี รุ่น G. น้ำหนัก 31-35 กก (ประเภทต่อสู้ได้รับรางวัลเหรียญเงิน   

3. เด็กชาย กนกพัฒน์  เจตินัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2  ยุวชนชาย 9-10 ปี ประเภทท่ารำ (พุมเซ่) ได้รับรางวัลเหรียญทอง