หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > June 5, 2022 is World Environment Day
June 5, 2022 is World Environment Day

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-06-09 21:28:20

5 มิถุนายน 2565 เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก  ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ ได้จัดกิจกรรมภาพวาดผลงานนักเรียน ในหัวข้อ "เรารักษ์สิ่งแวดล้อม" เชิญ ผศ.ธนวัฒน์  ศรีศิริวัฒน์ รองผอ.ฝ่ายประกันคุณภาพ มอบรางวัลพิเศษให้กับนักเรียน เพื่อเป็นขวัญ และ กำลังใจให้กับนักเรียน  ได้แก่

1.ด.ช.กฤตเมธ   แช่มเชื้อ  ป.2/1                                                          2.ด.ญ.ภรพชิรา   เกษตรสิงห์   ป.2/2

3.ด.ช..ชมน์ปภพ   เตชะอาภรณ์กุล    ป.2/2                                     4.ด.ญ.พัณณ์คำนพคุณ  โชติวรรณ์             ป.2/2

5.ด.ญ.อภิณห์พร   นันตสุวรรณ    ป.2/2                                         6.ด.ญ.สิริธัญญ์  ปัญญาประเสริฐ  ป.2/2

7.ด.ญ.ธนัญญา   ปิ่นทองพันธุ์   ป.2/3                                             8.ด.ญ.พิมพ์ชนก   นิธิสุนทรวิทย์    ป.2/3

9.ด.ช.วาท   อารักษ์   ป.3/1                                                               10.ด.ญ.นันทิกานต์  คู่พิทักษ์  ป.3/1

11.ด.ช.ยศพร   ธิติภาทร   ป.3/2                                                       12.ด.ญ.ชัชญานิช   วรบุตร   ป.4/2

13.ด.ญ.ธัญรดี  พึ่งสุจริต  ป.4/2                                                    14.ด.ญ.ชนัฐกานต์  ลีละขจรเกียรติ     ป.4/3

15.ด.ญ.ธีรดา  สินเสริมสุขสกุล    ป.5/3

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุน จาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว  ผู้อำนวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ