หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุม Zoomประชุมทางไกลผ่านระบบคลาวด์
การประชุม Zoomประชุมทางไกลผ่านระบบคลาวด์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-05-05 07:31:01

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการจัดประชุมอาจารย์ และบุคลากรของโรงเรียนสาธิต เพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำเดือน พฤษภาคม Zoom โปรแกรมประชุมทางไกลผ่านระบบคลาวด์ เพื่อประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการในเดือนพฤษภาคม กำหนดการการเรียนล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน  เพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์