กรมพลศึกษา


โรงเรียนสาธิตฯ ได้รับการสนับสนุนจาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ส่งกำลังในการชิงชัยทีมแบดมินตัน ทำให้ได้รับรางวัลและได้สร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนและมหาวิทยาลัย

ทีมแบดมินตันสาธิตสวนสุนันทา คว้า "ถ้วยชนะเลิศ" ในการแข่งขันแบดมินตันกีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การแข่งขันจัดขึ้นที่อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

โดยการแข่งขันทั้งประเภททีม และประเภทบุคคล สำหรับรุ่น ๘, ๑๐, ๑๒ ปี  

และมีพิธีมอบเหรียญรางวัล และถ้วยเกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตรจากกรมพลศึกษาไปเมื่อวันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในประเภททีมหญิง รุ่นอายุ ๑๐ ปี

โดยมีนักเรียนชั้นประถมปีที่ ๕ ลงชิงชัย ๔ คนคือ
๑.ด.ญ.ธัญสินี อนันต์ธนาพงษ์ ป.๕/๓
๒.ด.ญ.สุรดา เวชพาณิชย์ ป.๕/๑
๓.ด.ญ.ประณยา วงค์ตระกูล ป.๕/๓
๔.ด.ญ.นภัสสร ตรงคง ป.๕/๒
สามารถทำคะแนนได้เป็นที่ ๑ นำโรงเรียนอนุบาลอยุธยา และโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์
คว้าถ้วยชนะเลิศมาครอง

ประเภทบุคคล นักเรียนสาธิต คว้ารางวัลมา
โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ทั้ง ๓ รายการดังนี้
ประเภทคู่ผสม รุ่น ๑๒ ปี
๑.ด.ช.พชร เทียมดาว ม.๑/๕ และ
๒.ด.ญ.ณรวิน เวชพาณิชย์ ม.๑/๓
ประเภทหญิงคู่ รุ่น ๑๐ ปี
๑.ด.ญ.ธัญสินี อนันต์ธนาพงษ์ ป.๕/๓ และ
๒.ด.ญ.สุรดา เวชพาณิชย์ ป.๕/๑
ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่น ๑๐ ปี
ด.ญ.สุรดา เวชพาณิชย์ ป.๕/๑